Català Castellano

Especialistes en acabats especials

Productes Vernissos U.V. Selectius Relleus

L'acabat Relleu es caracteritza per la impressió de vernís amb cert volum, donant un tacte suau i voluminós per augmentar la qualitat i el realç, oferint un efecte de bidimensionalitat.

Tot això sense perjudicar l'altre cara del imprés com passa amb d'altres tècniques.

Servei

La serigrafia és un art d'impressió empleat en el mètode de reproducció de documents i imatges sobre qualsevol material. La incorporació d'acabats especials permet reproduir una àmplia gamma d'efectes visuals que no poden aconseguir-se per cap altre procediment.

El nostre valor afegit

  • Assessorament personalitzat
  • Professionalitat i qualitat en tots els serveis

Per més informació